Gamification

MenuPortlet

Prosentit ja todennäköisyys
1.
1. Prosentit ja prosenttiluku
2.
2. Prosenttiosuuden laskeminen
3.
3. Prosenttiarvon laskeminen
4.
4. Prosentuaalisen lisäyksen ja vähennyksen laskeminen
5.
5. Prosenteilla vertaaminen
6.
6. Tuntematon perusarvo
7.
7. Korkolaskuja
8.
8. Pitoisuuslaskuja
9.
9. Klassinen todennäköisyys
10.
10. Erilaiset vaihtoehdot
11.
11. Kertolaskusääntö
12.
12. Frekvenssi ja tilastollinen todennäköisyys
13.
13. Yhteenlaskusääntö
14.
Sanasto