Aikuisten perusopetus
Opetushallitus julkaisee aikuisten perusopetuksen digitaalisia oppimateriaaleja
Tuotettavien oppimateriaalien toivotaan helpottavan aikuisten perusopetuksessa vallitsevaa oppimateriaalipulaa.

Oppimateriaalit on tuotettu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kurssisisältöjen mukaisesti. Lisäksi oppimateriaaleihin on pyritty tuomaan ominaisuuksia, joiden tarve on suuri nimenomaan aikuisten perusopetuksessa. Tällaisiin ominaisuuksiin lukeutuvat esimerkiksi mahdollisuus kuunnella oppimateriaalin tekstiosuuksia sekä sisällön eriyttäminen eri vaatimustasoille. Oppimateriaalien käsikirjoittajat ovat aikuisten perusopetuksen parissa työskenteleviä opettajia.

Oppimateriaalien ominaisuudet lisääntyvät kevään 2018 aikana

Julkaistujen oppimateriaalien käytössä saattaa ilmetä vielä joitakin häiriöitä ja käyttökatkoja alkuvuonna 2018. Tämä johtuu kehittämistyöstä, jota oppimateriaaleille edelleen tehdään. Kehittämistyön kohteina ovat erityisesti MPASS-kirjautuminen sekä siihen liittyvät ominaisuudet.

Tuoteperhe täydentyy kuudella oppimateriaalilla

Nyt julkaistut kaksi oppimateriaalia ovat yh1 – Yhteiskuntajärjestelmä sekä julkiset palvelut (OPS2017) ja bi – Ihminen (OPS2015). Biologian Ihminen-kurssin oppimateriaalin tuottaminen nähtiin voimakkaan kysynnän vuoksi tärkeänä siitä huolimatta, että kyseinen kurssi poistui opetussuunnitelman perusteista viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen myötä.

Syksyyn 2018 mennessä tuoteperhe täydentyy vielä yhteensä kuudella yhteiskuntaopin (yh2, yh3), historian (hi1) ja matematiikan (ma1, ma5, ma6) oppimateriaalilla.

Oppimateriaaliprojektin teknisestä tuottamisesta vastaa Ubiikki Oy.

Lisätietoja Opetushallituksessa:
erityisasiantuntija Matti Ranta,
matti.ranta@oph.fi
puh. 029 533 1537

YH1 – YHTEISKUNTAJÄRJESTELMÄ
BI – IHMINEN